Biệt Thự 1 Tầng, Mã Sỗ BT1-01 – Kỳ Anh, Hà Tĩnh

0978.153.711