Biệt Thự 1.5 Tầng, Mã Sỗ BT1.5-01 – Kỳ Anh, Hà Tĩnh

0978.153.711