Biệt Thự 1 Tầng, Mã Sỗ BT1-02 – Kỳ Anh, Hà Tĩnh

0978.153.711